μηχανογραφηση

9 Αυγ.

Η εταιρεία

        Η εταιρεία eQuality είναι μια νέα εταιρεία στον χώρο της μηχανοργάνωσης  οποία βρίσκεται στον χώρο από το 2007 με έδρα στη Νίκαια Αττικής. Η eQuality ιδρύθηκε για να αποτελέσει σταθερή αξία στην εφαρμογή και υποστήριξη σύγχρονων λύσεων πληροφορικής, συνδυάζοντας την μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών της, αλλά και το ευρύ φάσμα γνώσεών τους σε όλους τους τομείς τεχνολογίας και υπηρεσιών.

Δομημένη με εξειδικευμένα τμήματα συμβούλων υποστήριξης και ανάπτυξης λογισμικού, μηχανικών συστημάτων και συστήματος διασφάλισης ποιότητας (ISO), εξυπηρετεί μεγάλο πλήθος εταιριών, προσφέροντάς τους ολοκληρωμένες μηχανογραφικές και συμβουλευτικές λύσεις, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία κάθε έργου που υλοποιεί.

Με την εμπειρία, τεχνογνωσία και τις σωστά μελετημένες επιλογές μας στα υλικά και το λογισμικό που χρησιμοποιούμε κάθε φορά, παρέχουμε σταθερά ποιοτικές υπηρεσίες, αναπτυσσόμαστε γοργά και διευρύνουμε μαζί το πελατολόγιο μας. Αυτό είναι άλλωστε και η καλύτερη διαφήμιση για εμάς.